German, Austrian, French, Hungarian and Netherlandish Sculpture 1200-1550. Illustrated Summary Catalogue II/2
German, Austrian, French, Hungarian and Netherlandish Sculpture 1200-1550. Illustrated Summary Catalogue II/2
Olga Kotková (ed.)
203 Kč

Rok  vydání: 2014

Vydavatel: Národní galerie v Praze

Jazyk: anglický

Počet stran: 160

ISBN: 978-80-7035-571-8

Počet reprodukcí: 148

Soupisový katalog představuje sochařskou produkci z období let 1200–1550 z oblastí Německa, Rakouska, Francie, Uher a Nizozemska. Tento překvapivě bohatý fond nebyl dosud odborně zhodnocen. Jeho zpracování zpřístupňuje jak díla již známá (např. mistrovské řezby Monogramisty IP), tak celou řadu dosud nepublikovaných prací. Katalog přinesl i cenná zjištění k proveniencím soch – velká část kolekce pochází ze sbírek arcivévody Františka Ferdinanda d´ Este, jež byla shromážděna na zámku Konopiště. Katalog obsahuje vedle technologických údajů (materiálové analýzy, restaurování) i ikonografické rozbory a velká pozornost je věnována důslednému využití pramenů a literatury.

Objednávka produktu
 Osobní odběr v prodejně ve Veletržním paláci. (Zdarma)
 Der Kurier (dle platného ceníku služeb Der Kurier)
 Hotovost v prodejně Veletržního paláce (Zdarma)
 Faktura
 Dobírka při převzetí /nelze posílat do zahraničí/ (dle platného ceníku služeb Der Kurier)
 
Nejprodávanější

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…