German, Austrian, French, Hungarian and Netherlandish Sculpture 1200-1550. Illustrated Summary Catalogue II/2
German, Austrian, French, Hungarian and Netherlandish Sculpture 1200-1550. Illustrated Summary Catalogue II/2
Olga Kotková (ed.)
203 Kč

Rok  vydání: 2014

Vydavatel: Národní galerie v Praze

Jazyk: anglický

Počet stran: 160

ISBN: 978-80-7035-571-8

Počet reprodukcí: 148

Soupisový katalog představuje sochařskou produkci z období let 1200–1550 z oblastí Německa, Rakouska, Francie, Uher a Nizozemska. Tento překvapivě bohatý fond nebyl dosud odborně zhodnocen. Jeho zpracování zpřístupňuje jak díla již známá (např. mistrovské řezby Monogramisty IP), tak celou řadu dosud nepublikovaných prací. Katalog přinesl i cenná zjištění k proveniencím soch – velká část kolekce pochází ze sbírek arcivévody Františka Ferdinanda d´ Este, jež byla shromážděna na zámku Konopiště. Katalog obsahuje vedle technologických údajů (materiálové analýzy, restaurování) i ikonografické rozbory a velká pozornost je věnována důslednému využití pramenů a literatury.

Objednávka produktu
 Osobní odběr v prodejně ve Veletržním paláci. (Zdarma)
 Der Kurier (dle platného ceníku služeb Der Kurier)
 Hotovost v prodejně Veletržního paláce (Zdarma)
 Faktura
 Dobírka při převzetí /nelze posílat do zahraničí/ (dle platného ceníku služeb Der Kurier)
 
Nejprodávanější

Program následujících 7 dní