German and Austrian Paintings of the 17th Century

German and Austrian Paintings of the 17th Century

Martina Jandlová Sošková
225 Kč
Zbývá kusů: 300

Anglická publikace

Soupisový katalog německého a rakouského malířství 17. století v Národní galerii v Praze je prvním souborným katalogem obrazů této části sbírky, patřící ke kmenovému fondu Národní galerie v Praze, které tvořily početnou skupinu děl již na přelomu18. a19. století v nově založené Obrazárně Společnosti vlasteneckých přátel umění. Obsahuje celkem 150 hesel, zpracovaných na základě uměleckohistorického rozboru, rešerší, technologického průzkumu a restaurování, která mají specifický formát ustálený pro ediční řadu soupisových katalogů. Úvodní stať shrnuje vývoj sbírky v rámci Národní galerie v Praze a reflektuje sbírkový fond v kontextu sběratelství.

216 stran, 150 reprodukcí

ISBN: 978-80-7035-594-7

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop