František Tkadlík / 1786–1840

František Tkadlík / 1786–1840

Šárka Leubnerová (ed.)
250 Kč

Od vydání první důkladné monografie významného představitele české klasicistní malby první poloviny 19. století Františka Tkadlíka, jejíž autorkou byla Eva Petrová, uplynulo více než půl století a malíř se od té doby stal nezpochybnitelnou postavou narativu českého i středoevropského výtvarného umění. Kniha přináší v tematických kapitolách odpovědi na otázky po významu Tkadlíkova díla z hlediska vývoje moderního umění v českých zemích, jeho postoje k proměnám pozice malby i vnímání výtvarného umění obecně. Je doplněna ɶuvre katalogem včetně důkladné bibliografie a řadou dalších přílohových materiálů.

 396 stran, 840 reprodukcí, česká a anglická verze

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop