František Kupka

František Kupka

A. Pravdová, M. Theinhardt (eds.)
990 Kč

Katalog představí v několika tematických okruzích různé aspekty života a tvorby Františka Kupky. Bude se skládat celkem z třinácti delších esejů a z několika kratších textů, jejichž autory jsou renomovaní odborníci na Kupkovo dílo či na umění první poloviny 20. století. Publikace se stane novým přínosem k poznání díla Františka Kupky v širším dobovém kontextu.

Česky, 240 stran

ISBN: 978-80-7035-689-0

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop