Dutch Paintings of the 17th and 18th Centuries

Dutch Paintings of the 17th and 18th Centuries

Stefan Bartilla – Hana Seifertová – Anja K. Ševčík (eds.)
350 Kč

Rok vydání: 2012

Vydavatel: Národní galerie v Praze

Jazyk: aj

Počet stran: 640

ISBN: 978-80-7035-493-3

Soupisový katalog představuje početně nejrozsáhlejší a strukturálně nejucelenější fond starého evropského umění ve sbírkách Národní galerie v Praze – soubor holandského malířství 17. a18. století, který dosud nebyl odborně zhodnocen. Ani všechna jeho díla nebyla publikována podle současných vědeckých standardů. Vedle velmi známých děl (Rembrandt van Rijn, Frans Hals) jsou prezentovány mnohé obrazy dosud zcela neznámé jak odborné, tak i širší veřejnosti. Katalog obsahuje vedle technologických údajů (analýzy pigmentů, restaurování, dendrochronologie) důsledné využití pramenů a literatury.

581 reprodukcí

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop