Císař Karel IV. 1316–2016

Císař Karel IV. 1316–2016

Jiří Fajt (ed.) ve spolupráci s Helenou Dáňovou
180 Kč
Zbývá kusů: 200

Průvodce první česko-bavorské zemské výstavy seznamuje s mnohovrstevnatou historickou osobností Karla IV., jeho panovnickou strategií a uměleckým mecenátem. Karlovská dvorská reprezentace v rámci evropského kontextu ve 14. století je zde doložena 200 příkladech uměleckých děl, která vznikla v Praze, Norimberku, Cáchách, Frankfurtu nad Mohanem či v jiných uměleckých centrech Svaté říše římské. Opomenuty nejsou ani dobové kulturně-historické aspekty, které charakterizují na jedné straně nepříznivé klimatické proměny, neúroda, povodně, hladomory, židovské pogromy, finanční krize a morové epidemie s následným dramatickým úbytkem obyvatelstva, na druhé straně nebývalý rozkvět umění a architektury soustředěný do prostředí panovnických dvorů.

česká, německá a anglická verze, 188 str., 176 reprodukcí

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop