Čechy–Sasko: Jak blízko, tak daleko

Čechy–Sasko: Jak blízko, tak daleko

Marius Winzeler – Olga Kotková (eds.)
350 Kč

Průvodce stejnojmennou výstavou osvětluje poprvé změny a dynamiku sousedských vztahů mezi Čechami a Saskem v průběhu tisíciletí. Jeho cílem je akcentovat užší vazby ve všech rovinách (obchod, náboženství, vzdělání, komunikace, umění a jiné) s ohledem na zajímavé projevy hmotné kultury a význačná střediska umění. Pro pochopení všech dobových fenoménů slouží i širší historické souvislosti (Evropa v 10. století, období reformace, třicetiletá válka atd.).

Česko-německy, 160 stran, 118 reprodukcí

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop