Čechy a střední Evropa 1200-1550

Čechy a střední Evropa 1200-1550

Štěpánka Chlumská (ed.)
460 Kč

Rok  vydání: 2014

Vydavatel: Národní galerie v Praze

Verze: česká, anglická

Počet stran: 166

Počet reprodukcí: 137

Publikace prezentuje expozici středověkého a raně renesančního umění v klášteře sv. Anežky České, která dokumentuje rozsáhlý časový úsek od nástupu gotického umění na počátku 13. století až po jeho vyznívání v 1. třetině 16. století a jejímž podstatným rysem je začlenění děl vzniklých v Čechách do širšího středoevropského rámce. Průvodce expozicí je uspořádán do dvou hlavních kapitol, odpovídajících základní periodizaci dějin středověkého umění v českých zemích. Pozornost je věnována rovněž dějinám vystavené sbírky a národní kulturní památce, klášteru sv. Anežky České, v němž dlouhodobá  expozice sídlí. Nedílnou součástí publikace  je katalog vystavených děl.  Bohatě ilustrovaný průvodce vychází v druhém, doplněném,  vydání. Statě i katalogová část tak  reflektují  posun specializovaného bádání i proměny expozice během jejího patnáctiletého trvání.

.

 

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop