Bulletin of the National Gallery in Prague XXVII/2017

Bulletin of the National Gallery in Prague XXVII/2017

Jan Klípa (ed.)
188 Kč

Bulletin of the National Gallery in Prague je odborným periodikem Národní galerie v Praze. Ročenka je zaměřena na zveřejňování výsledků výzkumu ve všech kategoriích sbírkových fondů Národní galerie v Praze, které jsou předkládány v širokých oborových i interdisciplinárních souvislostech. Vedle rozsáhlejších monografických studií a stručných zpráv o nových poznatcích k jednotlivým dílům uveřejňuje rovněž výsledky restaurátorských prací a technologických analýz, významné archivní materiály a odborné recenze důležitých recentních oborových českých i zahraničních publikací.

česko-anglicky, 148 stran, 70 reprodukcí

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop