Bulletin of the National Gallery in Prague XXVI/2016

Bulletin of the National Gallery in Prague XXVI/2016

Jan Klípa (ed.)
188 Kč

Bulletin of the National Gallery in Prague je odborným periodikem Národní galerie v Praze. Ročenka je zaměřena na zveřejňování výsledků výzkumu ve všech kategoriích sbírkových fondů Národní galerie v Praze, které jsou předkládány v širokých oborových i interdisciplinárních souvislostech. Vedle rozsáhlejších monografických studií a stručných zpráv o nových poznatcích k jednotlivým dílům uveřejňuje rovněž výsledky restaurátorských prací a technologických analýz, významné archivní materiály a odborné recenze důležitých recentních oborových českých i zahraničních publikací.

česko-anglicky, 230 stran, 83 reprodukcí

ISBN 978-80-7035-632-6

ISSN 0862-8912

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop