Bulletin of the Nationall Gallery in Prague XXV/2015

Bulletin of the Nationall Gallery in Prague XXV/2015

Jan Klípa (ed.)
188 Kč
Zbývá kusů: 300

Rok vydání: 2015

Vydavatel: Národní galerie v Praze

Jazyk: česko-anglický

Počet stran: 224

Bulletin of the National Gallery in Prague je odborným periodikem Národní galerie v Praze. Ročenka je zaměřena na zveřejňování výsledků výzkumu ve všech kategoriích sbírkových fondů Národní galerie v Praze, které jsou předkládány v širokých oborových i interdisciplinárních souvislostech. Vedle rozsáhlejších monografických studií a stručných zpráv o nových poznatcích k jednotlivým dílům uveřejňuje rovněž výsledky restaurátorských prací a technologických analýz, významné archivní materiály a odborné recenze důležitých recentních oborových českých i zahraničních publikací.

 

ISSN:0862-8912

ISBN:978-80-7035-601-2

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop