Bulletin of the National Gallery in Prague XVIII-XIX/2008-2009

Bulletin of the National Gallery in Prague XVIII-XIX/2008-2009

Vít Vlnas (ed.)
188 Kč

Jako jediné odborné periodikum NG v Praze a jeden z nástrojů poznání a zveřejňování umění ze sbírek NG v Praze se zaměřuje v plném českém znění i ve světových jazycích (většinou anglicky) na prezentaci nových poznatků o známějších i opomenutých sbírkových předmětech a souborech ze sbírek NG v Praze i dílčích výsledků badatelské práce galerijních odborníků a jejich domácích kolegů formou studií a zpráv.

Česko-anglicky, 120 stran, 51 reprodukcí.

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop