Bulletin of the National Gallery in Prague XII-XXIII/2012–2013

Bulletin of the National Gallery in Prague XII-XXIII/2012–2013

Vít Vlnas (ed.)
410 Kč

Rok vydání: 2013

Vydavatel: Národní galerie v Praze

Jazyk: česko-anglický

Počet stran: 160

Jako jediné odborné periodikum Národní galerie v Praze a jeden z nástrojů poznání a zveřejňování umění z jejích sbírek se zaměřuje v plném českém znění i ve světových jazycích (většinou anglicky) na prezentaci nových poznatků o známějších i opomenutých sbírkových předmětech a souborech i dílčích výsledků badatelské práce galerijních odborníků a jejich domácích kolegů formou studií a zpráv.

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop