Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu

Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu

Milena Bartlová, Jindřich Vybíral a kol.
456 Kč

Rozsáhlou bilingvní publikaci, která doprovází výstavu ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze, připravil kolektiv pedagogů Katedry teorie a dějin umění VŠUP v Praze spolu se studenty a externími spolupracovníky. Kromě podrobného vědeckého katalogu všech vystavených exponátů obsahuje odborné studie, detailněji přibližující vybraná témata a je bohatě ilustrován. Představuje umělecká díla různých kvalit a nejrůznějších médií, která se v letech 1918–1939 a 1945–1992 podílela na reprezentaci československého státu. Publikace proto přibližuje nikoli obvyklý uměleckohistorický kánon českého umění 20. století, nýbrž průřez dobovou vizuální kulturou, v níž se setkávají slavné malby a sochy nejpřednějších umělců s nenápadnými užitými grafikami na bankovkách. Grafický design Jan Čumlivski.

Katedra teorie a dějin umění: prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc., Mgr. Karel Císař, Ph.D., doc. Mgr. Lada Hubatová-Vacková, Ph.D., PhDr. Kaliopi Chamonikola, Ph.D., Mgr. Johana Lomová, Ph.D., doc. Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D., Mgr. Pavla Pauknerová, Mgr. Cyril Říha, Ph.D., prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc. a Mgr. Jan Wollner, Ph.D.

Projekt, jehož výstupem je výstava i doprovodná publikace, byl podpořen grantem Ministerstva kultury ČR Národní a kulturní identita (NAKI).

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop