Ars linearis VI

Ars linearis VI

Alena Volrábová (ed.)
100 Kč

Sborník předkládá příspěvky z odborného kolokvia, přinášející řadu nových poznatků z oboru kresby, grafiky a iluminací. Autoři textů jsou v oboru největšími autoritami v rámci České republiky a jejich výstupy mají vysokou vědeckou úroveň a zároveň jsou přínosné i pro širší okruh zájemců. Publikace rozšiřuje povědomí o uměleckých dílech, která nemohou být trvale vystavována pro citlivost na světlo a další klimatické podmínky. Řada Ars linearis, jako ročenka obsahující články o umění na papíře a pergamenu, je ojedinělou svého druhu v celosvětovém měřítku. Vzhledem k tomu, že vychází dvojjazyčně, je akceptována i v zahraničí, kde si již získala velmi dobré jméno.

česko-anglicky, 176 stran, 83 reprodukcí

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop