Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský /průvodce

Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský /průvodce

Blanka Kubíková–Sylva Dobalová–Jaroslava Hausenblasová (eds.)
180 Kč

Průvodce stejnojmennou výstavou se ve stručné formě zabývá zásadními tématy spjatými s životním osudem, politickou a společenskou rolí arcivévody Ferdinanda Habsburského a jeho stavebními aktivitami během pobytu v Čechách i později v Tyrolsku. Pozornost je také zaměřena na jeho vztahy s učenci, umělci a uměleckými agenty a rovněž je reflektován význam arcivévodových uměleckých a knižních sbírek. Upozorňuje na vybrané exponáty výstavy, která vznikla v odborné spolupráci Národní galerie v Praze s Kunsthistorisches Museum ve Vídni, zámkem Ambras v Innsbrucku a Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky.

česká a anglická verze, 56 stran, 74 reprodukcí

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop