Antoon van Dyck - Iconographie

Antoon van Dyck - Iconographie

Blanka Kubíková
50 Kč

Tvorba význačného vlámského umělce Van Dycka zahrnuje i několik podobizen v technice leptu, které vznikly patrně mezi roky 1630–1632 a později byly začleněny do cyklu portrétů významných umělců, učenců a státníků, jenž je od 18. století označován názvem „Iconographie“. Podle malířových předloh vytvořili přední nizozemští rytci živě podané podobizny, které byly pro svou výtvarnou kvalitu vždy vysoce ceněny a hojně napodobovány.

Česko-anglicky, 17 stran, 8 reprodukcí.

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop