Anton Kern (1709-1747)

Anton Kern (1709-1747)

Martin Zlatohlávek
250 Kč

V konfrontaci se staršími názory monografie přináší kritický pohled na dílo pozdně barokního umělce A. Kerna a nově definuje jeho malířský a kreslířský styl, doplňuje bílá místa v životopise svébytné, autorsky samostatně tvořící osobnosti. Tento v současnosti jediný komplexní pohled pomohl vytvarovat korpus jeho díla a oddělit ho od prací evidentně provedených jinou tvůrčí rukou.

Česká a anglická verze, 448 stran, 320 reprodukcí.

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop