Návštěva

SBÍRKOVÉ EXPOZICE

Kombinované vstupné

Vstupné pro jednorázový vstup do všech sbírkových expozic Národní galerie Praha – Klášter sv. Anežky České, Veletržní palác, Šternberský palác, Salmovský palác. Platnost vstupenky 10 dní od prvního vstupu.

 • 500 Kč

Vstup zdarma do sbírkových expozic Národní galerie Praha pro děti a mladé do 26 let poskytuje Komerční banka, generální partner Národní galerie Praha. 

Jednorázové vstupné

Veletržní palác
1918–1938: První republika
1930–současnost: České moderní umění
Otevřený depozitář Umění Asie
Novinky ve sbírkých NGP 2013–2018

 • Základní: 220 Kč
 • Snížené: 120 Kč

Šternberský palác 
Evropské umění od antiky do baroka

 • Základní: 220 Kč
 • Snížené: 120 Kč

Klášter sv. Anežky České 
Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550

 • Základní: 220 Kč
 • Snížené: 120 Kč

Grafické kabinety
Vstup do grafických kabinetů ve Veletržním v rámci vstupného do sbírkových expozic.

Snížené vstupné
 • Senioři nad 65 let
 • Držitelé platných mezinárodních učitelských průkazů ITIC
Vstup zdarma
 • Děti a mladí do 26 let
 • Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P a jejich doprovod                                     
 • Držitelé průkazů ICOM, ICOMOS          
 • Držitelé průkazů NPÚ
 • Školní skupina – studenti (max 26 let), žáci s pedagogickým doprovodem (skupina min 10 studentů)
 • Pedagogický doprovod školní skupiny (10 studentů + 1 pedagog)          
 • Asociace muzeí a galerií (AMG)        
 • Členové Klubu přátel NGP     
 • Držitelé Prague Card (Pražské turistické karty)          
 • Uměleckohistorická společnost v českých zemích (UHS)  
 • Studenti a zaměstnanci AVU / VŠUP po předložení studijního / zaměstnaneckého průkazu
 • Držitelé karty organizací zřízených MKČR
 • Držitelé novinářské karty Národní galerie Praha          
 • Certifikovaný průvodce (Prague City Tourism – PIS)             
 • Certifikovaný průvodce (se skupinou)        
 • Certifikovaný člen Klubu V. I. P. průvodců (Prague City Tourism – PIS) 
 • Členové Společnosti přátel Národní galerie Praha (SPNG) 

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY

Valdštejnská jízdárna 

Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře

 • Základní: 220 Kč
 • Snížené: 150 Kč
 • Rodinné 350 Kč
 • Školní skupina: 30 Kč /žák 
 • Děti do 10 let zdarma
Salmovský palác

Salm Modern #1: Možnosti dialogu

 • Základní: 100 Kč
 • Snížené: 50 Kč
 • Vstup pro děti a mladé do 26 let zdarma. 
Veletržní palác

400 ASA: Fotografie

 • Základní: 150 Kč 
 • Snížené: 80 Kč 
 • Rodinné: 220 Kč 
 • Školní skupina: 30 Kč /žák 
 • Děti do 10 let zdarma
František Skála. Hala A
 • Volný vstup

KOMBINACE VELETRŽNÍ PALÁC 

Sbírkové expozice (1918–1938: První republika,1930–současnost: České moderní umění, Otevřený depozitář Umění Asie, Novinky ve sbírkých NGP 2013–2018)
400 ASA: Fotografie 
 • Základní: 300 Kč 
 • Snížené: 180 Kč 
 • Rodinné: 400 Kč 

Snížené vstupné
 • Studenti od 10 do 26 let s platným průkazem o studiu ISIC, IYTC, EYCA/EURO<26
 • Senioři nad 65 let
 • Držitelé platných mezinárodních průkazů ITIC
Rodinná vstupenka
 • Max. 2 dospělí a 1–5 dětí do 15 let

Vstup zdarma
 • Děti do 10 let
 • Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P a jejich doprovod                                     
 • Držitelé průkazů ICOM, ICOMOS          
 • Držitelé průkazů NPÚ
 • Pedagogický doprovod školní skupiny (10 studentů + 1 pedagog)          
 • Asociace muzeí a galerií (AMG)        
 • Členové Klubu přátel NGP  
 • Uměleckohistorická společnost v českých zemích (UHS)  
 • Studenti a zaměstnanci AVU / VŠUP po předložení studijního / zaměstnaneckého průkazu
 • Držitelé karty organizací zřízených MKČR               
 • Držitelé novinářské karty Národní galerie Praha          
 • Certifikovaný průvodce (Prague City Tourism – PIS)             
 • Certifikovaný průvodce (se skupinou)        
 • Certifikovaný člen Klubu VIP průvodců (Prague City Tourism – PIS)    
 • Členové Společnosti přátel Národní galerie Praha (SPNG)
Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop