Pokyny pro autory

Zasílání rukopisů 

Rukopisy zasílejte prosím ve formátu .doc, .docx nebo .rtf na adresu vedoucího edičního oddělení NGP (ivan.hartmann@ngprague.cz)

Podklady pro obrazovou přílohu posílejte prosím na CD či DVD na adresu:
Ediční oddělení
Národní galerie Praha
Staroměstské nám. 12
110 15 Praha 1

nebo elektronicky na adresu vedoucího edičního oddělení NGP (ivan.hartmann@ngprague.cz).

Zásady formální úpravy textů (Norma) ke stažení zde.

Recenzní řízení:

Všechny texty publikované v Bulletinu NGP (s výjimkou odborných recenzí) procházejí anonymním recenzním řízením (recenzent nezná jméno autora textu, autor nezná jméno recenzenta). Oba oslovení recenzenti jsou odborníky na danou problematiku a nejsou k datu odevzdání textu pracovně-právně spojeni s působištěm autora. Vyjadřují se k formálnímu zařazení textu do struktury daného čísla a k jeho odborným kvalitám. Text je publikován až po zapracování případných připomínek. Vyplněné recenzní formuláře jsou archivovány.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop