Od gotiky po baroko

Přednášky, které se uskuteční ve školním roce 2013/2014, umožní zájemcům získat široký přehled o sbírkách starého umění Národní galerie v Praze. Navštívíme stálé expozice v klášteře sv. Anežky České, v Schwarzenberském paláci a v Šternberském paláci.

Den konání: vždy v úterý
Začátek: vždy v 16: 30
Zahájení: 29. 10. 2013 v Šternberském paláci

Předplatné na patnáct přednášek včetně vstupného: 1100 Kč pro studenty a učitele, pro ostatní 1500 Kč. Účast na jednotlivých přednáškách: pro studenty a učitele 80 Kč, pro ostatní 110 Kč (účast je možná jen v případě volných míst).

Písemné nebo e-mailové přihlášky jednotlivců s uvedením jména, bydliště, tel. čísla, typu školy přijímáme na adrese: Lektorské oddělení SSU, Národní galerie, Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1, tel. 220 514 598 nebo 233 090 542 nebo 233 090 543, e-mail: handlova@ngprague.cz s uvedením předmětu cyklus. Platba za cyklus: s přihláškou obdržíte číslo účtu, na který je nutné složit peníze.

Od gotiky po baroko 2013 - 2014 program

Šternberský palác
Hradčanské nám. 15, Praha 1

29. 10. Jak se dívat na obraz - úvod do základního pojmosloví
5. 11. Italské umění 14. až 16. století
12. 11. Nizozemské umění 15. až 16. století
19. 11. Rakouské a německé umění 15. až 18. století
26. 11. Holandské umění 17. století
3. 12. Italské umění 17. - 18. století
10. 12. Vlámské malířství 17. století

2014

Klášter sv. Anežky České
U Milosrdných 17, Praha 1

7. 1. 2014 Umění doby Karla IV.
14. 1. Umění doby Václava IV. a krásný sloh
21. 1. Pozdní gotika a počátky renesance
28. 1. Ikonografie středověkého umění. Architektura Anežského kláštera

Schwarzenberský palác
Hradčanské nám. 2, Praha 1

4.3. Rudolfínské umění a počátky baroka v Čechách
11. 3. Vrcholně barokní umění v Čechách
18. 3. Pozdně barokní umění a rokoko v Čechách
25. 3. Barokní umělecké řemeslo

 

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní