MgA. Jakub Přecechtěl

MgA. Jakub Přecechtěl

Fotograf

Díky své volné umělecké tvorbě v oblasti sochařství se zaměřuje na relativizaci zažitých představ o fotografické prezentaci soch a plastik. Snaží se kombinovat přístup motivovaný dokumentární hodnotou s podpořením emocionálního potenciálu prostorových děl. Zaměřuje se jak na objekty galerijní povahy, tak na díla ve veřejném prostoru. Své vidění prostoru využívá i při dokumentaci výstav.

Ve fotografickém ateliéru NGP pracuje od roku 2017. V roce 2007 absolvoval VŠUP v Praze Ateliér veškerého sochařství u Kurta Gebauera.