Mgr. Zuzana Wagner, Ph.D.

Mgr. Zuzana Wagner, Ph.D.

Kurátorka Sbírky moderního a současného umění
Vystudovala obor teorie a dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity La Sapienza v Římě a doktorské studium na Ústavu pro dějiny umění na FF Univerzity Karlovy v Praze. S kurátorskou činností začala v Českém centru v Římě s organizací italsko-českých výstavních projektů. Pracovala jako stážistka na Biennale di Venezia a prezentovala časopis “Crudelia? Art Magazine” na International Art Fair Shangai (China) a na Art Basel Miami Beach (USA). V Praze spolupracovala v Centru současného umění DOX. Věnuje se kurátorské, výzkumné a muzejní činnosti, zaměřuje se především na italské a české současné umění.