Metodické centrum

Více zde: oficiální webové stránky Metodického centra

Metodické centrum při Národní galerii v Praze bylo zřízeno v roce 2001 Ministerstvem kultury jako první metodické pracoviště v českém muzejnictví po roce 1989. Ostatní čtyři metodická centra, která dnes v českém muzejnictví existují, byla zřízena až v letech 2003 až 2005 na zcela jiných základech, které jim umožnily být – na rozdíl od metodického centra Národní galerie v Praze - příjemci dotací z programů Ministerstva kultury.

Metodické centrum, které má od zahájení své činnosti až do současné doby pouze 1 pracovní místo, se do roku 2007 z velké části podílelo zejména na činnosti Rady galerií České republiky a na metodické pomoci jejím členům. Pracovnice metodického centra se např. podílela na projektech „Komunikace galerií s veřejnou správou", „Analýza možností rozvoje digitální evidence výtvarných sbírek", „Rozvoj vzdělávacích činností v muzeích a galeriích", „Nové metody výchovné práce s veřejností v galeriích" a „Metodika ochrany a ošetřování sbírkových předmětů na papíře a z papíru v muzeích a galeriích" a poskytovala písemné i osobní konzultace z oblasti muzejnictví.

V roce 2007 došlo k jednání zástupců Národní galerie v Praze s vedením odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury, kterému Národní galerie v Praze střednědobý projekt „Metodické centrum pro tvorbu, správu a zprostředkování veřejnosti sbírek muzejní povahy z oboru výtvarného umění". Na návrh Ministerstva kultury má metodické centrum nyní název „Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie v Praze".

Z programu kulturní aktivity Ministerstva kultury obdrželo Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie v Praze pro rok 2008 finanční prostředky na vytvoření těchto webových stránek, na kterých bude možné poskytovat informace z oblasti muzeí výtvarného umění nejen odborné, ale i laické veřejnosti.

Práce na webových stránkách Metodického centra pro muzea výtvarného umění Národní galerie v Praze byly zahájeny ke konci roku 2008. Budou naplňovány informacemi z oblasti restaurování, činnosti lektorských oddělení a archivu Národní galerie v Praze. Uvítáme náměty na rozšíření našich webových stránek, které lze zaslat na e-mailovou adresu mcgalerie@ngprague.cz.

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…