Restaurátorské oddělení

Restaurátorské oddělení Národní galerie je specializované odborné pracoviště věnující se především péči o dobrý materiální stav fondu sbírkových předmětů NG. Kromě restaurátorských zásahů, týkajících se přímo záchrany či výtvarné rehabilitace uměleckých děl. Restaurátorský ateliér soustavně sleduje stav sbírkových předmětů a taktéž klimatické a technické podmínky ve výstavních prostorách a v depozitářích. Restaurátorské oddělení svým obsazením kvalifikovaných restaurátorů kompletně pokrývá nároky všech sbírek NG jako restaurování obrazů na plátně a desce, restaurování polychromovaných plastik, uměleckých děl na papíře a specifických děl asijského umění.

Restaurátorský ateliér spolupracuje na výstavní činnosti jednotlivých sbírek při přípravě výstavních projektů. Pracovníci restaurátorského ateliéru zajišťují celkovou revizi a restaurátorské ošetření uměleckých předmětů určených pro výstavu. Na základě stavu děl je taktéž s restaurátory konzultována vhodnost prezentace jednotlivých děl v zamýšleném výstavním projektu.

Restaurátorský atelier se též podílí na přípravě zápůjček, recipročních výměn a při posuzování nových akvizic do NG.

V rámci služeb veřejnosti restaurátorské oddělení poskytuje expertní činnost zahrnující restaurátorské posudky o pravosti děl (viz „Služby veřejnosti“)  a v oblasti restaurování a restaurátorských průzkumů odbornou pomoc ostatním galeriím a muzeím. Pracovníci restaurátorského oddělení využívají zázemí s technickým vybavením pokrývajícím součastné metody restaurátorských průzkumů a dále servis chemicko-technologické laboratoře poskytující taktéž širokou databázi laboratorních průzkumů.

 

Kontakt na restaurátorské oddělení

PhDr. Kateřina Mazačová
dokumentátorka
tel.: 221 879 254
e-mail: mazacova.katerina@ngprague.cz

Odborná činnost

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…