Mohuč a Čechy kolem roku 1300. Transfer umění a možné vzájemné vazby?

Datum konání: 24.5.2018 18:00 - 19:00
Místo konání: Klášter sv. Anežky České
Typ akce: Komentované prohlídky

PD Dr. Ute Engel, Mnichov:
Mohuč a Čechy kolem roku 1300. Transfer umění a možné vzájemné vazby?

Renomovaná kunsthistorička Ute Engel působící v Mnichově je specialistkou na středoevropské a anglické umění, které zkoumá v mezinárodním kontextu. Dlouhodobě se věnuje gotické architektuře mohučské katedrály a dalších významných staveb ve středním Porýní.

Ve své pražské přednášce představí výsledky svých výzkumných projektů posledních let. Jedná se zejména o otázku, jakou roli mohly při eventuálním transferu umění mezi Mohučí a Čechami sehrát osobní či institucionální vazby. Z tohoto hlediska nabízí nové překvapující poznatky.

Přednáška se koná ve spolupráci s Leibniz Institute for the History and Culture of Eastern Europe (GWZO), Lipsko. 

Koná v německé jazyce. 

Ute Engel

Studovala dějiny umění v Mnichově a v Mohuči; promovala monografií o katedrále ve Worcesteru (publikována 2000, v anglickém překladu roku 2007); v letech 1997–1998, 2002–2007 byla vědeckou asistentkou Ústavu dějin umění mohučské univerzity; v období 2008–2010 vědeckou spolupracovnicí na Zeměpisném ústavu mohučské univerzity. V roce 2011 se habilitovala na mohučské univerzitě (habilitační práce vyšla v červnu/červenci 2018 pod názvem „Sloh a národ. Zkoumání baroka a dějiny umění v Německu, cca 1830 až 1933“ v nakladatelství Wilhelm Fink Verlag).

2011 zvolena jako „fellow“ Society of Antiquaries v Londýně; 2011–2012 grantový projekt „Gotický dóm v Mohuči. Výstavba arcibiskupské katedrály od konce 13. do 15. století“. 2011–2013 vědecká pracovnice na katedře dějin umění na univerzitě v Bamberku; 2013–2014 místo postdoktoranda v projektu DFG „Regionální vazby a nadregionální nároky. Porýnská sakrální architektura na středním Rýně zhruba v letech 1250 až 1450“.

Od roku 2014 pracuje na novém korpusu barokní nástěnné malby v Německu. Je koordinátorkou tohoto projektu. Současně je vedoucí pracoviště Ústavu dějin umění Univerzity Ludvíka Maxmiliána v Mnichově. V letech 2016/17 byla mimořádnou profesorkou starších dějin umění na univerzitě v Bernu.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop