Nakladatelství

Ediční počiny NG koncem devadesátých let 20. století pokračovaly v dosavadním obvyklém trendu. Podle tehdy platné organizační struktury NG se odborné i technické práce vykonávaly v jednotlivých sbírkách. Centrální ediční oddělení NG bylo zrušeno reorganizací v roce 1997. To mělo za následek heterogennost nejen co do obsahu edic, nýbrž zejména co do stylu a provedení. S příchodem nového generálního ředitele Prof. Milana Knížáka vyvstala v 2. polovině roku 1999 úvaha řešit vydavatelskou politiku NG v rámci jednoho útvaru, a ne jak tomu bylo doposud, kdy jednotlivé sbírky si budovaly své ediční řady bez zvláštního zřetele na tvář NG. V této úvaze se však nepočítalo s mechanickým obnovením někdejší praxe, nýbrž se zcela novou koncepcí, směřující k vytvoření specializovaného nakladatelství. NG má k tomu dobré předpoklady - jednak se vydáváním tiskovin již zabývala a jednak její sbírky tvořily a tvoří mimořádně rozsáhlý zdroj obrazového materiálu k reprodukování, který nebyl doposud v celé šíři efektivně využíván. NG si je vědoma absence nakladatelství v České republice, které by se systematicky zaměřilo na vydávání odborné (i zájmové a populární) literatury o umění. Z tohoto důvodu se rozhodla zaplnit tuto mezeru tím, že zřídila k 2. 1. 2002 specializované nakladatelství.

Pro objednávky využijte našeho obchodu, či je můžete posílat na adresu:

Národní galerie v Praze
oddělení nakladatelství 
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

E-mail: obchodni@ngprague.cz
Tel.: 224 301 302

Odborná činnost

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…