Kurzy dějin umění

Kurzy a přednáškové cykly

Podrobný program jednotlivých kurzů nahrajeme v následujících dnech. 

Základy dějin umění

Národní galerie Praha připravila kurz dějin umění, jenž zájemcům všech věkových kategorií z řad studentů, dospělých a seniorů nabízí základní orientaci v evropských a českých dějinách umění. Kurz je vhodný i pro studenty připravující se na zkoušky v oboru. Kromě informací o proměnách uměleckých děl poskytne svým absolventům i další kompetence, jako například schopnost analyzovat výtvarná díla, číst a interpretovat texty o umění či kresebně zaznamenat architektonické prvky a schémata.

První lekce: 22. září 2018. Rezervace na vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003. Maximální počet účastníků je 25 osob. Zápis do kurzu bude zahájen 17. srpna 2018. Uchazeči jsou přijímáni v pořadí dle zaslaných přihlášek.

Neděle s uměním

Cyklus přednášek a komentovaných prohlídek, které vždy v neděli ve třech přednáškových blocích seznamují se základy ikonografie, interpretace uměleckých děl, ikonografií často zobrazovaných rostlin a zvířat a slavnými malířskými rodinami. Kurz bude probíhat v objektech Národní galerie, které budou v průběhu upřesňovány (Schwarzenberský, Šternberský, Veletržní palác). Součástí kurzu jsou také návštěvy expozic Národní galerie.
- kurz dopolední: neděle 10.30–13.50 dvakrát až třikrát v měsíci
- kurz odpolední: neděle 14.30–17.50 dvakrát až třikrát v měsíci

Kurz začíná 23. září 2018. Rezervace na kurznedele@ngprague.cz. Maximální počet účastníků je 25 osob. Zápis do kurzu bude zahájen 20. srpna 2018, pro stávající účastníci kurzu od 13. srpna 2018. Uchazeči jsou přijímáni v pořadí dle zaslaných přihlášek.

Od gotiky po modernu

Cyklus přednášek, které jsou určeny nejen studentům a pedagogům, ale i zájemcům z řad široké veřejnosti. Přednášky umožní zájemcům získat široký přehled o sbírkách umění Národní galerie Praha. Cyklus, který začíná 17. října 2018, probíhá ve všech sbírkových expozicích Národní galerie: v Klášteře sv. Anežky České, ve Schwarzenberském, Šternberském a Veletržním paláci.
První lekce 17. října 2018. Rezervace na sp.educ@ngprague.czZápis do kurzu bude zahájen 1. 9. 2018. 

Zaostřeno na umění

Zajímá vás výtvarné umění? Hledáte cestu, jak lépe porozumět umění, ať už bylo vytvořeno před staletími nebo zrovna opustilo umělcův ateliér? Chcete se pravidelně setkávat s kurátory Národní galerie Praha i s externími odborníky nad vybranými tématy českého a světového umění při přednáškách a komentovaných prohlídkách? Svůj zájem o umění můžete sdílet s dalšími účastníky kurzu. Národní galerie Praha připravila přednáškový cyklus zaměřený na umění, který je určený zkušenějším zájemcům se základními znalostmi v oboru z řad studentů, dospělých a seniorů. V tomto školním roce se budeme věnovat těmto tématům souvisejícími s aktuálními výstavami Národní galerie Praha: umělecké cestě Františka Kupky, Karlu Čapkovi jako sběrateli umění, Bretani jako místu inspirace a umění první republiky v letech 1918 - 1938 očima tehdejšího uměnímilovného diváka, prostřednictvím stěžejních galerií, uměleckých spolků a institucí. Účastníci obdrží ke každé přednášce přehledné studijní materiály.

Kurz probíhá jednou týdně v úterý od 15.30 nebo od 17.30. První lekce 18. září 2018. Rezervace na vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003. Zápis do kurzu bude zahájen 17. srpna 2018. Uchazeči jsou přijímáni v pořadí dle zaslaných přihlášek.

Přípravný kurz k talentovým zkouškám na SŠ s výtvarným zaměřením 
(pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ) 

Během kurzu studenti projdou celkovou přípravou k talentové zkoušce včetně individuálního zaměření na obor nebo školu, kterou si vybrali. Sbírky Národní galerie Praha nám umožní inspirovat se originály uměleckých děl. Součástí kurzu je i intenzivní víkend, kde vás historik umění provede základy dějin umění a získáte tak přehled k příjímacímu testu, zároveň vám lektoři pomohou s kompletací a paspartováním domácích prací k talentové zkoušce. Na naše kurzy si nemusíte nic nosit, materiál bude zajištěn.

Vždy v pátek 15.00–17.30 a jedno intenzivní víkendové setkání 15.–16. 12. První lekce 21. 9. 2018. Rezervace na vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003. Zápis do kurzu bude zahájen 3. září 2018. Uchazeči jsou přijímáni v pořadí dle zaslaných přihlášek.


Pro dospělé a mládež

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…