Bulletin Národní galerie v Praze

Bulletin Národní galerie v Praze patří v evropském kontextu mezi muzejní periodika, jejichž vydávání je standardní součástí portfolia služeb poskytovaných odborné i laické veřejnosti moderními sbírkovými institucemi financovanými z veřejných rozpočtů. Bulletin NG je odborným periodikem zaměřeným na zveřejňování výsledků výzkumu, který zahrnuje všechny kategorie sbírkových a archivních fondů Národní galerie v Praze. Tyto výsledky jsou předkládány v širokých oborových i interdisciplinárních souvislostech a jsou primárně zveřejňovány v jednom ze světových jazyků (převážně v angličtině) a v plné verzi též v češtině.

Vedle rozsáhlejších syntetických či monografických studií a stručných zpráv o nových poznatcích k jednotlivým výtvarným dílům uveřejňuje rovněž závěry restaurátorských prací a technologických analýz, významné archivní materiály k dějinám umění, sběratelství, mecenátu a dalším příbuzným tématům a odborné recenze důležitých recentních oborových jak českých, tak i zahraničních publikací. Bulletin NG vychází od roku 1991 jako ročenka. Do roku 2013 vycházel převážně ve formě dvojčísla a od roku 2014 je již publikován jako jedno číslo ročně.

Bulletin NG je recenzovaným odborným časopisem a všechny jeho články jsou indexovány bibliografií BHA.

Vydává Národní galerie v Praze.

NGP

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…