Vedení a organizační struktura

Generální ředitel Národní galerie v Praze 

doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D.


Organizační schéma NG


 

Vědecká rada

Individuální členové:
prof. PhDr. Milena Bartlová, Ph.D., profesorka Univerzity Karlovy v Praze
PhDr. Zdeněk Felix, historik a teoretik umění, bývalý ředitel Deichtorhallen v Hamburku
Max Holein, ředitel Städel Museum a Schirn Kunsthalle ve Frankfurtu nad Mohanem
Agnes Husslein-Arco, ředitelka Österreichische Galerie Belvedere ve Vídni
prof. Dr. Christian Lübke, ředitel GWZO při Univerzitě v Lipsku
Peter Pakesch, ředitel a intendant Universalmuseum Joanneum v Grazu
Piotr Piotrowski, profesor Univerzity A. Mickiewicze v Poznani
Mgr. Tomáš Pospiszyl, pedagog katedry teorie a dějin umění AVU v Praze
prof. PhDr. et ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Univerzity Karlovy v Praze
prof. Dr. Andreas Schulze, profesor Hochschule für Bildende Künste Dresden v Drážďanech

Korporátní členové:
Rada galerií České republiky – Mgr. Jiří Jůza, Ph.D.
Uměleckohistorická společnost v českých zemích – doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Ústav dějin umění Akademie věd České republiky – dr. Lenka Bydžovská

Poradní sbor GŘ při Sbírce starého umění NG pro sbírkotvornou činnost

PhDr. Eliška Fučíková, CSc.
prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.
PhDr. Kaliopi Chamonikola, Ph.D.
PhDr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
prof. PhDr. Lubomír Konečný
prof. PhDr. Ing. Jan Royt
prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.
PhDr. Lubomír Sršeň
PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
PhDr. Martin Mádl, Ph.D.

Poradní sbor GŘ při Sbírce umění Asie a Afriky NG pro sbírkotvornou činnost

prof. Oldřich Král
doc. Ladislav Kesner, Ph.D.
Dr. Zlata Černá
PhDr. Alice Kraemerová
PhDr. Dagmar Pospíšilová, CSc.
PhDr. Filip Suchomel, Ph.D.
PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.

Poradní sbor GŘ při Sbírce umění 19. století NG pro sbírkotvornou činnost

PhDr. Květa Křížová
PhDr. Roman Musil
PhDr. Taťána Petrasová
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
PhDr.  Kateřina Státníková
PhDr. Kateřina Svobodová
PhDr. Radim Vondráček

Poradní sbor GŘ při Sbírce grafiky a kresby NG pro sbírkotvornou činnost

prof. PhDr. Lubomír Konečný
PhDr. Martin Mádl, Ph.D.
PhDr. Alena Potůčková
PhDr. Jan Rous
PhDr. Jana Wittlichová
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

Poradní sbor GŘ při Sbírce moderního a současného umění NG pro sbírkotvornou činnost

prof. Vojtěch Lahoda
Jan Skřivánek
doc. Alena Pomajzlová
PhDr. Hana Rousová
Mgr. Ladislav Daněk
Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D.

Poradní sbor GŘ pro akviziční činnost Archivu NG

PhDr. Lenka Bydžovská
doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
PhDr. Milena Josefovičová, Ph.D.
Mgr. Libor Jůn, Ph.D.
Mgr. Hana Klínková
Mgr. Jan Schwaller
prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.
PhDr. Radim Vondráček

předmět činnosti poradních sborů: podle směrnice GŘ č. 2/2009 Evidence a inventarizace sbírkových předmětů NG v Praze, nabývání a vyřazování sbírkových předmětů, příloha č. 7 Organizační řád poradních sborů pro sbírkotvornou činnost a poradního sboru pro akviziční činnost Archivu NG odměna: není poskytována

 

 

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop