Vivat musica!

Otevírací doba
úterý–neděle: 10–18 hodin, středa: 10–20 hodin
Vstupné
Základní 100 Kč
Snížené 50 Kč
Rodinné 150 Kč
Školní skupiny 20 Kč

Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
Praha 7

Metro C – Vltavská
Tram 6, 17 – Veletržní palác
Tram 1, 2, 6, 8, 12, 17, 25, 26 – Strossmayerovo náměstí

Datum konání : 25.4.2014 - 9.11.2014
Místo konání: Veletržní palác

Výstava Vivat musica! se zaměřuje na sledování vztahu výtvarného umění a hudby od doby renesance až po současnost. Cílem je poukázat na námětovou šíři a v průběhu času měnící se přístupy umělců pracující s tímto tématem. Účelem výstavy však není komplexně či průřezově podchytit vizualizaci hudby nebo podat souborný přehled historie práce se zvukem v případě moderního umění. Pro jednotlivá umělecká období byla proto vybrána dílčí témata poskytující hlubší pohled na zvolenou problematiku. První oddíl výstavy, věnovaný období renesance a baroka, je koncipován s důrazem na zobrazení hudby, jejíž úloha spočívala v metaforickém vyjádření rozmanitých idejí. Hudební nástroj symbolizující hudbu samotnou totiž v sobě nesl hlubší význam, jehož výklad je odvislý od celkového kontextu díla. Na příkladech děl především nizozemských umělců je prezentována bohatá hudební ikonografie od portrétů, zátiší, alegorických scén po žánrové malby zachycující prostředí urozených aristokratů, bohatých měšťanů i venkovanů.

Druhá část výstavy je věnována vztahu hudby a výtvarného umění v 19. století. Představuje měnící se pojetí motivů inspirovaných hudbou. Zpočátku se ještě jednalo o přetrvávající barokní formy, jež se později v kontextu tendencí vrcholícího národního obrození odkazovaly na slavnou minulost národa na jedné straně, na straně druhé se setkávaly s výraznými vlivy ze zahraničí, zvláště z Francie. Společně s motivy inspirovanými lidovou hudbou a prolínáním s tradicemi vznikala díla, jež dala základ českému modernímu umění.

Poslední část výstavy ukazuje ve třech oddílech (Kubismus, Abstraktní umění a barevná hudba, Partitury), jak se po roce 1900 proměnil vztah výtvarného umění a hudby, jak se oba světy vzájemně ovlivňovaly a prostupovaly. Nejednalo se již jen o vlastní zobrazení, i když většina námětů a témat z minulých staletí přetrvávala i ve 20. století. Svým pojetím představuje tvorba z tohoto období jak statická výtvarná díla, např. Klávesy piana od Františka Kupky, tak práce, v nichž je přítomna kinetická, světelná či akustická složka. Aktuální současnou výtvarnou scénu zabývající se vztahem zvuku a obrazu pak představují instalace Jiřího Suchánka a Federica Díaze.

Výstava je pořádána v rámci programu ROK ČESKÉ HUDBY 2014. Rok české hudby 2014 je programem podpory české hudby se státní veřejnou pobídkou Ministerstva kultury ČR. Opírá se o výročí významných českých umělců (Smetana, Dvořák, Janáček, Suk, Novák, Foerster a další).
 
 
"Se vstupenkou Pražského jara na výstavu VIVAT MUSICA"

Po předložení vstupenky na kterýkoliv z koncertů festivalu Pražské jaro 2014 získáte slevu 20% z individuálního vstupného na tuto výstavu.

Více o festivalu zde: http://www.festival.cz

 

Přiložené soubory

tz-vivat-musica-.doc (Tisková zpráva)
press-release-7.doc (Press Release)
anotace-studio_vivat-musica_tz.doc (STUDIO interaktivní prostor)
vivat-musica_doprovodny_-program.doc (Doprovodné programy k výstavě VIVAT MUSICA!)
Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop