Umění Koreje

Otevírací doba
Vstupné
Datum konání : 16.6.2007 - 17.5.2009

stálá expozice asijského umění
Autor: Národní muzeum Koreje v Soulu
Kurátorka: Helena Honcoopová, NG

Tisková zpráva

Umělecké sbírky Koreje jsou mezi světovými sbírkami asijského umění výjimkou a také v Národní galerii v Praze jsou v porovnání se zastoupením Číny či Japonska mizivé.
Proto Národní galerie v Praze přivítala nabídku Národního muzea v Soulu zapůjčit do Prahy na dva roky ucelenou kolekci sedmdesáti prvotřídních artefaktů, dokumentujících svébytnost, krásu a jedinečnost korejského umění. Stálá expozice asijského umění na Zbraslavském zámku se tak rozšíří o dva nové sály, ve kterých se setkáme s historií vynikající korejské keramiky, seladonů, porcelánu, výrobků z kovů, dřeva, textilu, ale okrajově také s korejskou malbou a sochařstvím.

Zaměření expozice na korejské umělecké řemeslo od doby bronzové až po 20. století je dáno povahou sbírek Národního muzea Koreje v Soulu, založeného v roce 1897. Tento nový moderní areál byl po sedmi letech příprav otevřen v roce 2005 a jeho odborní pracovníci vzápětí připravili výběr exponátů a napsali katalog k výstavě pro Prahu. K expozici vydává NG katalog s úvodem od koreanisty Jiřího Janoše – první publikaci o historii korejského umění v češtině.

Tuto významnou kulturní událost podpořilo Korejské velvyslanectví v Praze a Korea Foundation a organizačně se na ní podílí Česko-korejská společnost.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop