Tiché hory vyprávějí- dílo současného taiwanského malíře Sü Kuo-chuanga

Otevírací doba
Vstupné
Datum konání : 10.10.2004 - 2.1.2005

vstupné základní: 40,- Kč
snížené: 20,- Kč

Sbírka orientálního umění NG v Praze pořádá v termínu 10. 10. 2004 – 2. 1. 2005 výstavu děl současného taiwanského malíře Sü Kuo-chuanga (v původní taiwanské transkripci Hsu Kuo-huanga). V sálech krátkodobých výstav ve druhém patře zámku Zbraslav se návštěvníkům představí čtyřicet děl tohoto autora. Většinu z nich tvoří tušové krajinomalby, setkáme se zde však i s několika zátišími v žánru „květiny a ptáci“ a s kaligrafiemi krátkých sloganů nebo delších textů básní. Vystaveny jsou všechny tradiční formáty maleb – závěsné svitky, podélné svitky, listy vlepené do alba, volné listy i vějíře.

Tušová krajinomalba je jedním z nejvýznamnějších žánrů čínského malířství. I ve druhé polovině 20. století najdeme osobnosti, které navazují na tisíc let starou tradici zachycení krajiny jakožto jedinečného celku, charakterizovaného určitým poměrem přírodních sil na straně jedné a prostoru pro vyjádření osobních pocitů, myšlenek a nálad na straně druhé. Jedním z malířů, kteří podstoupili náročnou cestu poznávání a dokonalého osvojení principů a postupů literátské krajinomalby je taiwanský umělec Sü Kuo-chuang.

Narodil se roku 1950 ve městě Ťi-lung na severu Taiwanu, vystudoval umělecký design na Státní akademii výtvarných umění a malbu u mistrů Tchao I-ťinga a Ťiang Čao-šena. Zvláště pan Ťiang, jeden z nejvýznamnějších taiwanských malířů a znalců starého umění své doby, měl na jeho tvorbu výrazný vliv a vedle vlastního uměleckého projevu ho vedl i při studiu historie čínského malířství. Sü Kuo-chuang také jako pravý čínský vzdělanec procestoval slavná místa jak na Taiwanu, tak na čínské pevnině a svůj záběr rozšířil i o některé oblasti evropské či americké.

Jeho vyobrazení krajin jsou v souladu se zásadami literátské krajinomalby osobitými subjektivními reakcemi na viděné scenerie. Vyznačují se především mistrnou technikou práce se štětcem a tuší, již autor získal dlouholetým studiem a kopírováním děl starých mistrů. Jemné barvy prostupující některé výjevy jim dodávají klidnou meditativní atmosféru, ještě obohacenou významem poetických nápisů, které malbu doprovázejí. Ty jsou vyvedeny v různých kaligrafických stylech – od archaického pečetního nebo úřednického písma po standardní a konceptní varianty běžného stylu, jejichž perfektní zvládnutí se od vzdělaného tvůrce očekává. Za pozornost stojí i užití celé řady pečetí, na nichž jsou vyryta autorova jména včetně krátkých hesel, případně veršů vystihujících určitou náladu nebo postoj. Výběr a umístění pečetí na konkrétní dílo jsou samy o sobě značně komplikovanou otázkou, jejíž elegantní vyřešení bývá vysoce ceněno.

K výstavě vychází katalog s texty malíře a kurátorky. Přiblíží jak obecnější kontext čínské a taiwanské malby 20. století, tak mistrův přístup ke studiu malby a vlastní umělecké tvorbě. Zajímavostí projektu je skutečnost, že pan Sü Kuo-chuang, který je nejen malířem, ale i odborníkem na staré čínské malířství a bývalým kurátorem Národního palácového muzea v Taipei, je právě v době zahájení výstavy přítomen v Praze. Na pozvání Ťiang Ťing-kuovy nadace při Karlově univerzitě zde přednese dvanáct přednášek o dějinách malířství dynastie Sung (960–1279). Naskýtá se tak vzácná příležitost k setkání nejen s jeho dílem, ale i s autorem samotným. (V případě zájmu ze strany médií je možno domluvit i osobní interview.)

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop