Svatá příroda - Ilustrace mezi vědou a uměním


Datum konání: 15.04.2014 - 13.07.2014
Místo konání: Schwarzenberský palác

Grafický kabinet

Kurátorka: Alena Volrábová

 

Mezi léty 1731–1735 vyšly v Curychu čtyři svazky díla Physica sacra od švýcarského lékaře a polyhistora Johanna Jakoba Scheuchzera (Curych,1672–1733). Scheuchzer, jenž náleží i mezi zakladatele paleolontologie, mimo jiné nalezl a popsal pozůstatky velemloka nazvaného po svém objeviteli Andrias Scheuchzeri, který byl inspirací pro dílo Karla Čapka Válka s mloky.

Ve své době byl Scheuchzer významným přestavitelem vědeckého směru, jenž propojoval teologii a přírodní vědy. Pokládal biblické texty za pramen exaktních nauk a na tomto základě vydal čtyři svazky nazvané Physica sacra, volně přeloženo Svatá příroda. Scheuchzer vybíral z Bible určité pasáže, které obsahovaly zmínky o přírodních jevech, a ty se pak v komentáři snažil racionálně objasnit. Dnes je kniha po odborné stránce vnímána spíše jako kuriozita a anachronismus, nicméně je velmi oceňována pro své bohaté ilustrace, kterých bylo více než sedm set, podle kterých dílo získalo další název – Kupfer-Bibel. Obrázky jsou originální pro kombinaci tradičního výjevu v rámu kombinovaného s vědeckými ilustracemi .

Autorem jejich předloh byl švýcarský kreslíř a grafik Johann Melchior Füssli (Curych, 1677–1736). Sbírka grafiky a kresby Národní galerie uchovává jak dvanáct předlohových kreseb, tak početný soubor ilustrací realizovaných v mědirytu, z nichž byla vybrána výstavní kolekce.

Fotografie v detailu:
G. D. Heüman podle Johanna Melchiora Füssliho, ilustrace k Physica sacra, 1731–1735, mědiryt, Národní galerie v Praze

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10.00–18.00

Vstupné
Adresa
Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1

Doprava
Tram 22 – Pražský hrad / Pohořelec
Kurátor
PhDr. Alena Volrábová, Ph.D.
ředitelka Sbírky grafiky a kresby
Profil
Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…