Příběh krásné Lédy. Znovuobjevený obraz Josepha Heintze st.

Otevírací doba
Otevřeno denně 10:00-18:00
Vstupné
Základní 50 Kč
Snížené 30 Kč

Staroměstské náměstí 12, Praha 1

Metro A - Staroměstská
Metro A, B - Můstek
Tram 2, 17, 18 - Staroměstská
Tram 17 - Právnická fakulta
Bus 194 - Staroměstská

Datum konání : 2.10.2015 - 3.1.2016
Místo konání: Konírna paláce Kinských

Po téměř 400 letech se nedávno objevil dlouho postrádaný slavný obraz Léda s labutí od rudolfínského mistra Josepha Heintze st. Jde o dílo Heintzovými současníky velmi oceňované, jež bylo dlouho pokládáno za ztracené. K obrazu jsou známy tři přípravné kresby, z nichž jednu vlastní Národní galerie v Praze.

Joseph Heintz st. (Basilej 1564‒1609 Praha) byl významným umělcem, dvorním malířem Rudolfa II. v Praze; výrazně se prosadil také v Augsburgu. Po znovuobjevení jeho vrcholného díla, obrazu Léda s labutí, se dohodly tři umělecké instituce – Kunstsammlungen und Museen Augsburg, Národní galerie v Praze a Kunsthistorisches Museum ve Vídni ‒, že každá z nich uspořádá na téma tohoto obrazu malou výstavu. Na jaře se uskutečnila výstava v Augsburgu, kde Heintz působil jako malíř, inventor grafiky a také jako architekt. Ve Vídni, kde se zachovala velká část císařských sbírek Rudolfa II., proběhne výstava v roce 2016. V Praze, v místě mistrova působení v císařských službách, ji připravujeme na podzim tohoto roku.

Pražská komorní výstava představí Josepha Heintze st. jako umělce prostřednictvím jeho vybraných děl. Heintzův slavný obraz Léda s labutí (bude zapůjčen ze zahraniční sbírky) vystaví Národní galerie v Praze spolu s přípravnou kresbou, ale i s dalšími obrazy, kresbami a grafickými listy. Nabídneme ještě další příběhy, které souvisejí s vlastním námětem obrazu, antickým mýtem o krásné spartské královně Lédě a o jejím setkání s nejvyšším olympským bohem Jupiterem.

Přiložené soubory

tz_pribeh-krasne-ledy.doc (Tisková zpráva: Příběh krásné Lédy)
press-release_the-story-of-beautiful-leda.doc (Press release: The Story of Beautiful Leda)

Kurátor

PhDr. Alena Volrábová, Ph.D.

ředitelka Sbírky grafiky a kresby
Profil

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop