Poetry Passage#2

Otevírací doba
úterý–neděle: 10–18 hodin, středa: 10–20 hodin
Vstupné

Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
Praha 7

Metro C – Vltavská
Tram 6, 17 – Veletržní palác
Tram 1, 2, 6, 8, 12, 17, 25, 26 – Strossmayerovo náměstí

Datum konání : 6.2.2016 - 5.6.2016
Místo konání: Veletržní palác

Zatímco Poetry Passage#1 se (s Francem „Bifo“ Berardim) zaměřila na zkoumání role poezie jakožto „skrytého zdroje, který nám umožňuje přesun od jednoho paradigmatu k jinému“, Poetry Passage#2 se (s Gillesem Deleuzem) zabývá schopností poezie vytvářet smysl a (s Paolem Virnem) úvahami o jazyce jakožto transindividuální realitě, která vždy předem předpokládá veřejnou výměnu. Italský filozof a sémiolog je toho názoru, že lidský druh nesestává ze samostatných jedinců, a to právě proto, že má schopnost řeči; lidský druh je tak pro každé lingvistické vystoupení jevištěm i hledištěm.

Celkově vzato Poetry Passage#2 zapadá do všeobjímajícího zkoumání politiky velkorysosti a vytváření kolektivního hlasu, jemuž se bude Národní galerie věnovat v roce 2016. Grandiózní funkcionalistické schodiště Veletržního paláce poslouží jako prostor pro prezentaci fotografického díla Jiřího Thýna (1977, Česká republika), performativní vizuální poezie Heinricha Dunsta (1955, Rakousko) a kinematografické úvahy o čtení Alejandra Cesarca (1975, Uruguay/USA), který se ve svém nejnovějším díle „Allegory, or the Perils of the Present Tense“ (Alegorie aneb nebezpečí přítomného času, 2015) zaobírá „náhlostí jazyka“.

Kromě toho se v rámci Poetry Passage#2 představí také výtečná taneční společnost Le gens d’Uterpan (Francie), která se vyznačuje site-specific choreografií, jež se obrací k publiku a podmaňuje si prostor. Jedná se o další pokus prozkoumat rozostřenou hranici mezi jednáním (prattein) a tvorbou (poiesis) a podrobit Aristotelovu Etiku Nikomachovu a Wittgensteinovu Filozofickou gramatiku opakovanému přehodnocování v souvislosti s naturalistickou virtuozitou performativního umělce a jazykem jako přechodovým fenoménem.

„Co byrokratického by ještě mohlo být v těchto fantastických strojích, jimiž jsou lidé a básně? Stačí se trochu rozptýlit, a hned dokážeme žít na povrchu, napínáme kůži jako na bubnu a začíná ‚velká politika‘. Prázdné místo, jež není ani pro člověka, ani pro boha: singularity, jež nenáleží ani obecnému, ani individuálnímu, ani osobnímu, ani univerzálnímu; toto vše prochází skrze cirkulace, skrze ozvěny, události, v nichž je více smyslu a svobody, skutečnosti, než by byl člověk schopen vysnít a bůh uchopit. To je úkol dneška: pustit do oběhu prázdné místo, nechat promlouvat před-individuální, a nikoli osobní singularity, stručně řečeno – produkovat smysl.“  (z Logika smyslu, Gilles Deleuze)

Vystavující umělci: Jiří Thýn, Heinrich Dunst, Alejandro Cesarco

Kurátor: Adam Budak

---

Heinrich Dunst, "A  B out A  sentenCe", performance
Grand Opening, Veletržní palác, 5. 2. 2016 19:30 

Performance začíná mimo jiné na následujícím bodě: mezi aktem mluvy a konceptem jazyka existuje diference. Něco jako potenciálnost a nedostižitelnost.  Jak lze tuto diferenci zefektivnit a zviditelnit?

a) Výše zmíněná práce ukazuje vznik, resp. model vznikající věty skládající se ze slov v prostoru (tj. objem). A to performativním aktem individuální mluvy. Případně i za podmínky poruchy (jazykové vady).

b) Toto individuální vytváření věty se vztahuje na průmyslově zhotovená růžová písmena včetně jejich objemů. A vztahuje se současně na objem Rodinovy sochy.

c) Minimální nástěnný text skládající se ze tří slov zrcadlí písemnou rovinu.
 

objem

balzac

objekt B

Tento zkratkovitý text by byl umístěn asi nejlépe vedle velkého písmena, přičemž horní dvě slova jsou přeškrtnuta. Práce tudíž navrhuje určité signifikantní body a analogie v prostoru muzea, které však vystupují oddělené od sebe a nejsou zpětně převeditelné do totality nahlížení. Mezi produkcí a představením průmyslově zhotovených písmen a produkcí jakož i předvedením možné věty zeje mezera.

Tuto pasáž lze chápat jako určitou podobu posunu mezi kódy reprezentace a dotyčných pojmů, např. produkce, objem, slovo, mluvení, jazyk, skulptura, tělo, plocha, prostor, místo, vidění, říkání atd. Pozorovatel tohoto aktu mluvení vidí něco, co mluvčí v okamžiku mluvení nedokáže sdělit. Pohled nebo vytváření věty nebo objemu, který NYNÍ v okamžiku mluvení vstupuje po schodech do prostoru.

---

Tiskovou zprávu naleznete ke stažení zde

Doprovodný program k výstavě:

úterý 26. 4., 18.00, Veletržní palác:  
Artist Talk s Jiřím Thýnem
Setkání s českým umělcem Jiřím Thýnem, který ve své práci ohledává možnosti fotografie a testuje hranici mezi fotografovaným a viděným. 

Více o projektu Artist Talk zde.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop