Pavilón orchidejí


Datum konání: 07.03.2004 - 06.06.2004

Čínské a japonské umění
ze sbírek českých diplomatů

Autoři: Filip Suchomel, Michaela Pejčochová
Kurátor: Michaela Pejčochová

Pavilón orchidejí, u kterého se setkávali vzdělanci k rozpravám o poesii a k pití rýžového vína, je v Číně symbolem bohatého duchovního života. Je také námětem vystaveného cyklu devíti otisků kamenorytů, jež patří k tradičním formám čínského umění. Kromě kamenotisků, kaligrafie a tušové malby patří k soukromé sbírce významných českých diplomatů také vynikající, početný soubor keramiky a porcelánu z Japonska a Číny, železné konvice čajového obřadu, lidové řezby ve dřevě, bronzy a textilie. Výstava dosvědčuje, že ještě před padesáti lety bylo možno v dílnách i na trzích východní Asie získat prvotřídní sběratelské kusy, do jejichž tvarů i barev s přírodní patinou se s přirozenou elegancí vtiskla estetická vytříbenost věcí každodenního života příznačná pro umění Východu.

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní