Mikoláš Aleš (1852-2007) - mistr české kresby


Datum konání: 14.12.2007 - 20.04.2008

M. Aleš - Osud talentu v Čechách (detail), 1883

Kurátor: Ondřej Chrobák, Národní galerie v Praze

Výstavu připravila Národní galerie v Praze (Sbírka grafiky a kresby) ve spolupráci se Správou Pražského hradu.

Výstava se koná pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause.

Na tuto výstavu se nevztahují volné vstupy NG.

UPOZORNĚNÍ: V pondělí 24. 12. 2007 je výstava uzavřena.

Tisková zpráva k výstavě ZDE.

Ambicí výstavy je tvorbu Mikoláše Alše nejen představit, ale zároveň i sledovat paralelně alšovskou legendu, která přijetí jeho díla neodmyslitelně provází. Respekt a renomé, jež Alše doprovázely, pramenily stejnou ne-li často větší mírou nejen z jeho uměleckých kvalit, ale také z mimouměleckých aspektů. K Alšovi se postupně přihlásili například mladí secesionisté ze spolku Mánes, umělci modernistické Skupiny výtvarných umělců, domovinské křídlo Umělecké besedy nebo členové tvůrčí skupiny Máj 57. Alšův výtvarný odkaz a morální příklad byly různými způsoby reaktualizovány v době vzniku samostatného Československa, koncem 30. let při sílící nacistické hrozbě, za protektorátu, v letech poválečné rekonstrukce, stejně jako národně konzervativním proudem socialistického realismu. Široká veřejnost si Alše dodnes spojuje především s epitety „malíř svého lidu“, či seifertovským „šel malíř chudě do světa“. Stejně jako Alšovy lunety s cyklem Vlast pro Národní divadlo, či historický obraz Setkání Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem, jsou známé i jeho konflikty s výborem pro dostavbu Národního divadla nebo s přítelem Františkem Ženíškem o autorství kompozic ve foyeru divadla.

Výstava, která v chronologickém sledu nabídne panoramatický přehled Alšovy tvorby zahrnující jeho malířské dílo, kartony, ilustrace nebo monumentální návrhy pro architekturu, však nechce primárně bořit žádné mýty a legendy. Spíše by ráda upozornila na mnohovrstevnatý kontext, v němž se odehrávalo a odehrává naše příjímání Alšova „života a díla“.

Základem výstavy je bohatý fond Národní galerie v Praze, doplněný o zápůjčky ze sbírek Památníku národního písemnictví, Muzea hl. města Prahy, Západočeské galerie v Plzni, Galerie výtvarného umění v Ostravě a dalších institucí i soukromých sbírek.

Výstava se koná pod záštitou prezidenta ČR Václava Klause.

Vstupné: plné 140 Kč, snížené 70 Kč, rodinné 210 Kč

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…