Lucie Svobodová: Maxwellova rovnice

Otevírací doba
úterý–neděle: 10–18 hodin, středa: 10–20 hodin
Vstupné
Základní 200 Kč
Snížené 100 Kč
Rodinné 250 Kč
Školní skupiny 20 Kč

Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
Praha 7

Metro C – Vltavská
Tram 6, 17 – Veletržní palác
Tram 1, 2, 6, 8, 12, 17, 25, 26 – Strossmayerovo náměstí

Datum konání : 1.10.2014 - 11.1.2015
Místo konání: Veletržní palác

Jiné možnosti obrazu.

Sedm abstraktních obrazů a multimediální instalace je intervencí do stálé expozice Česká moderna II. Veletržní palác je i svou architekturou ideálním rámcem pro konfrontaci obrazů z 30. let 20. století, tvořených intuitivně nebo geometricky, se současnými, které vznikají pomocí dialogu autorky s počítačem. Teprve nejnovější technologie umožňují výpočet se zpětnou vazbou jako podklad pro tvorbu obrazu. Jak k tomu napsal český filosof prof. Miroslav Petříček: „Plátno je virtuální pole a virtuální pole je plátno."

Výstavu doplňuje řada doprovodných programů, přednášek a projekcí, zabývajících se spojením techniky, matematiky a umění. Výstavu doprovází obrazová publikace, vydaná za podpory společnosti Visual Unity.

Koncepce výstavy: Helena Musilová
3. patro Veletržního paláce

Přiložené soubory

tz-lucie-svobodova.doc (Tiskové zpravodajství)
press-release-10.doc (Press release)
Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop