Láska ke kresbám. Sbírka dr. Artura Feldmanna

Otevírací doba
úterý–neděle: 10–18 hodin, středa: 10–20 hodin
Vstupné

Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1

Tram 22 – Pražský hrad / Pohořelec

Datum konání : 20.10.2015 - 31.1.2016
Místo konání: Schwarzenberský palác

Dr. Artur Feldmann (1877–1941) byl právník a významný meziválečný brněnský sběratel staré kresby. Jeho sbírka obsahovala více než 700 starých kreseb od německých, italských, nizozemských nebo francouzských umělců z období od 15. do 18. století, výjimečně i z 19. století. V roce 1939 však vstoupily v Československu v platnost takzvané norimberské zákony, na jejichž základě docházelo k majetkovým křivdám na židovském obyvatelstvu. Rovněž dr. Feldmannovi byl majetek zabaven včetně velké části sbírky.

Kresby se po válce ocitly v různých kolekcích, včetně několika významných světových muzeí, odkud byly navráceny zpět sběratelově rodině.

Také Národní galerie v Praze v posledních letech Feldmannovým dědicům vrátila řadu významných kreseb. Z nich Feldmannovi potomci mnohé Národní galerii darovali, nebo alespoň dlouhodobě zapůjčili, některé byly zakoupeny. Jsou mezi nimi díla významných umělců, jako byli Italové Paolo Farinato, následovník Antonia Canaleho zv. Canaletto, Perino del Vaga nebo Nizozemci Herman Saftleven nebo Jan Luyken a další.

Malá výstavní kolekce představí zlomek sbírky dr. Artura Feldmanna a je také výrazem úcty ke sběrateli a zároveň poděkováním za velkorysý dar.

Grafický kabinet, Schwarzenberský palác 

Přiložené soubory

tz_laska-ke-kresbam.doc (Tisková zpráva: Láska ke kresbám)

Kurátor

PhDr. Alena Volrábová, Ph.D.

ředitelka Sbírky grafiky a kresby
Profil

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop