Kniha v českém kubismu


Datum konání: 12.03.2004 - 06.06.2004

Autor a hostující kurátor: Zdenek Primus
Autor publikace Kniha v českém kubismu: Jindřich Toman
Architektonické řešení: Stanislav Kolíbal
Grafické řešení výstavy: Pavel Bosák – studio Valero
Adjustace knih: Zdeněk Hašler a konzervátorská dílna NG – Marie Landová, Marta Kožená
Grafické řešení tiskovin: Robert V. Novák
Exponáty zapůjčili: Zdenek Primus, Jindřich Toman, Jiří Beran z Basileje a Antikvariát Karel Křenek v Praze

Hlavní mediální partner NG: Hospodářské noviny
Mediální partneři NG: Architekt, Radio 1, Art.cz, Classic FM, ČRo 3 – Vltava, PragueBest, Newton AT, Česká televize – partner kampaně Každý si najde to své

Výstava Kniha v českém kubismu reflektuje stav našich znalostí doposud nalezeného materiálu. Výběr 200 knih a půl tuctu návrhů plakátů tehdy nejprogresivnějších českých výtvarníků je představen tak, aby byl čitelný vznik, vývoj a metamorfóza původně čistých kubistických forem (Kyselův hvězdicovitý obdélník nebo Brunnerova kazeta ve formě diamantu). Zároveň ukazuje i variace rondokubismu až k syntéze kubismu s takzvaným národním stylem, vznikajícím po roce 1918, který kubismus paradoxně pomáhal dotvářet. Forma vycházející z českého architektonického kubismu je tak potvrzována jako bezmála stylotvorný element vytvářející moderní českou užitou grafiku. Vývojové fáze jsou na výstavě rozděleny do barevně odlišených okruhů a jednotlivé exponáty prezentovány ve stylisticky odpovídajících kazetách; tím jim je na výstavě přisuzována vizuální kvalita závěsných obrazů.
V letech 1912–1913 se v české užité grafice začíná objevovat řada úprav, které reflektují zájem umělců-designérů o abstraktní umění, reformu knižní kultury, jakož i nový středostavovský životní styl. Významným příkladem této nové grafické tvorby je i knižní design, vznikající v tomto období. Je na jedné straně pokračováním moderního českého úsilí o krásnou knihu, ale i významnou součástí tvorby českého kubismu. Zatímco však česká kubistická architektura a užité umění byly pečlivě zmapovány, širší přehled o kubistické knize dosud chyběl. Tato výstava podává dosud nejrozsáhlejší přehled o práci umělců, designérů a typografů, jejichž tvorba se pohybuje souběžně s tvorbou jejich kolegů architektů, a prohlubuje tak dosavadní obraz tohoto významného období české kultury.

Výstava je doprovázena publikací Kniha v českém kubismu autora Jindřicha Tomana v české a anglické verzi. Vychází v rámci nově založené edice Moderní česká kniha nakladatelství Kant.

Výstavu po jejím skončení v Praze převezme Moravská galerie v Brně a poté Muzeum umění Olomouc.

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…