Josef Karel Hoser


Datum konání: 17.05.2016 - 12.09.2016
Místo konání: Schwarzenberský palác

Josef Karel Hoser (1770 Ploskovice - 1848 Praha) patřil k vůdčím osobnostem kulturního života své doby. Za svého života shromáždil výjimečnou kolekci barokního umění, kterou čtyři roky před smrtí odkázal Společnosti vlasteneckých přátel umění, jejímž členem byl od roku 1838. Hoserova velkorysá donace zahrnovala téměř tři sta děl vlámského, holandského a středoevropského malířství 17. a 18. století. Součástí daru byl i obsáhlý konvolut grafických listů. Většinou se jednalo o grafiky zhotovené podle maleb nacházejících se v Hoserově obrazárně. Další skupinu tvořily portréty malířů, jejichž díla Josef Hoser získal do své sbírky.

Pro představitele Společnosti vlasteneckých přátel umění kresba a grafika zpočátku reprezentovala především součást akademické výuky. Hoserův dar znamenal průlom ve sběratelském přístupu k pracím na papíře. Jedním z důsledků Hoserova mecenášství byl rozvoj grafické sbírky, ke kterému došlo v následujících letech. 

kurátor: Dalibor Lešovský

Grafický kabinet ve Schwarzenberském paláci

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10.00–18.00

Vstupné
Adresa
Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1

Doprava
Tram 22 – Pražský hrad / Pohořelec
Fotografie
Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…