Jan Kupecký a „černé umění“


Datum konání: 06.12.2016 - 12.03.2017
Místo konání: Schwarzenberský palác

Komorní výstava připomíná 350. výročí narození Jana Kupeckého (1666–1740), jehož tvorba je představena prostřednictvím grafických listů z 18. století. Kupecký, původem český, životními osudy i uměleckým významem však vskutku evropský malíř, patřil k největším mistrům barokní portrétní malby. Prvotní malířské školení získal ve Vídni; v polovině 80. let odešel do Itálie, kde prožil přes 20 let (především v Římě a Benátkách) a vypracoval se ve vynikajícího portrétistu. Kolem roku 1706 se vrátil do Vídně a etabloval se zde jako vyhledávaný umělec. V roce 1723 pak přesídlil do Norimberku, v němž prožil závěr svého umělecky neobyčejně plodného života.

Mimořádný dobový věhlas Kupeckého umění dokládají četné a kvalitní grafické reprodukce, které vznikaly ponejvíce v závěru malířova života a v desetiletí po jeho smrti. Většina z těchto listů byla provedena v technice mezzotinty, tehdy označované jako „černé umění“ (německy „Schwarze Kunst“ a podobně v dalších jazycích). Tato působivá grafická technika, vynalezená kolem poloviny 17. století, dosáhla v průběhu 18. století vrcholné obliby i kvalit, především v Anglii a Německu. Obraz je v mezzotintě vytvářen nikoliv liniemi, jak je u grafiky obvyklé, ale prostřednictvím ploch v jemně odstupňované černobílé škále. Díky delikátním tónovým přechodům evokuje mezzotinta malířské podání, a byla proto oblíbenou technikou pro reprodukování obrazů, zejména podobizen.

Z bohatého fondu grafické sbírky Národní galerie byly pro výstavu vybrány kresby a grafické přepisy Kupeckého obrazů, které nejen tlumočí hodnoty jeho tvorby, ale především dokládají obdivuhodné umění předních norimberských a augsburských mistrů mezzotinty – Bernarda Vogela, Valentina Daniela Preislera a Johanna Jacoba Haida.

Výstavu doprovodí česko–anglická publikace: Petra Zelenková, Jan Kupecký a „černé umění“ / Johann Kupezky (1666–1740) and „the Black Art“

Grafický kabinet Schwarzenberského paláce
Kurátor: Petra Zelenková 

Výstavu doprovází česko-anglická publikace: Petra Zelenková, Jan Kupecký a „černé umění“ / Johann Kupezky and „the Black Art“.

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10.00–18.00

Vstupné
Základní220 Kč
Snížené120 Kč
Pro děti, mládež do 18 let a studenty do 26 let vstup zdarma.
Adresa
Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1

Doprava
Tram 22 – Pražský hrad / Pohořelec
Fotografie
Kurátor
Doporučené produkty
Jan Kupecký a „černé umění“
Petra Zelenková
300 Kč
Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…