Grand Prix Obce architektů

Otevírací doba
Vstupné
Datum konání : 12.5.2006 - 15.6.2006

Veletržní palác – 5. patro

kurátor: Radomíra Sedláková

Obec architektů vypisuje každoročně  při příležitosti Světového dne architektury UIA přehlídku architektonických prací, dokončených v uplynulém roce. Tato přehlídka, která je členěna do typologických kategorií, je pojímána jako otevřená soutěž, které se mohou zúčastnit čeští i zahraniční architekti a výtvarníci. Podmínkou účasti je, že přihlášené dílo je realizováno na území České republiky. Práce posuzuje nezávislá odborná mezinárodní porota. V jednotlivých kategoriích se udělují ceny a čestná uznání, hlavní cenou je Grand Prix, kterou získává vítězná práce celé přehlídky.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop