Grafika z daru Vojtěcha Lanny – Albrecht Dürer a „malí mistři“ I. a II.

Otevírací doba
úterý–neděle: 10–18 hodin, středa: 10–20 hodin
Vstupné

Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, Praha 1
Vstup z ulic Na Františku a Anežská

Metro A – Staroměstská.
Metro B – Náměstí Republiky.
Tram 6, 8, 15, 26 – Dlouhá třída.
Tram 17 – Právnická fakulta.
Bus 207 – Dlouhá třída.

Datum konání : 5.2.2016 - 3.7.2016
Místo konání: Klášter sv. Anežky České

Grafický kabinet v Anežském klášteře

I. etapa: 5. února až 17. dubna 2016
II. etapa: 19. dubna až 3. července 2016

Podnikatel Vojtěch Lanna mladší (1836–1909) patřil ve své době k nejvýznamnějším sběratelům umění; jeho rozsáhlé a vynikající sbírky získaly právem světovou proslulost. Lanna se rovněž zařadil mezi největší mecenáše 19. století. Donacemi uměleckých děl i finančními prostředky systematicky podporoval veřejné instituce. Několika obsáhlými dary rovněž v polovině 80. let 19. století položil základy současné Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze.

Lannovo sběratelství charakterizoval univerzální záběr, nicméně měl určité sběratelské priority. Jednou z jeho preferencí v oblasti grafiky byla tvorba tzv. „malých mistrů“. Tímto pojmem jsou označováni němečtí rytci tvořící zejména v první polovině 16. století, kteří navazovali na grafické dílo Albrechta Dürera (jehož grafické listy jsou rovněž vystaveny). Tvořili většinou v malém či přímo miniaturním formátu (proto „malí mistři“), rytiny detailně zpracovávali a volili s oblibou mytologické, světské či ornamentální náměty. K hlavním představitelům patřili Albrecht Altdorfer, Heinrich Aldegrever či Barthel Beham, jejichž díla byla vybrána z Lannových velkorysých donací především z let 1884 a 1885.

Expozice byla uspořádána v rámci výstavy 220. výročí Národní galerie v Praze. Velkorysost. Umění obdarovat.

kurátorka: Petra Zelenková

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop