Emil Filla (1882-1953)

Otevírací doba
Vstupné
Datum konání : 30.5.2007 - 31.10.2007

Retrospektivní výstava díla Emila Filly pod záštitou prezidenta republiky Václava Klause
Jízdárna Pražského hradu
Kurátor: Tomáš Vlček

Výstavu připravila Správa Pražského hradu ve spolupráci s Národní galerií v Praze.
Upozornění: Na tuto výstavu se nevztahují dny volného vstupu.
Otevřeno: Denně včetně pondělí od 10 – 18 hodin.

Výstava představí Emila Fillu jako jednu z nejvýznamnějších osobností české a evropské kultury první poloviny 20. století. Základy výjimečnosti Filly spočívají jak v hodnotě jeho přínosu modernímu malířství, kresbě, koláži a plastice, tak i ve spojování těchto jednotlivých oblastí výtvarné tvorby s teorií umění a uměleckým školstvím a organizací uměleckého života. Fillovo dílo bylo založeno na řešení tvůrčích otázek a úkolů moderního umění, především expresionismu a kubismu, následně pak i dalších tendencí umění třicátých a čtyřicátých let, s reflexí sociálních a duchovních hnutí moderní doby. Na cestě k uplatnění a zhodnocení svých vlastních tvůrčích schopností a vizí Filla rozpoznal převratný význam děl Eduarda Muncha, Honoré Daumiera a Pabla Picassa, stejně jako rozpoznal význam nových objevů v dějinách a teorii umění. Fillovo dílo nalezlo své největší společenské uplatnění při utváření moderní kultury v Československé republice dvacátých a třicátých let. Obraně jejích ideálů Filla věnoval podstatnou část své tvorby a činnosti v době před a během okupace Českých zemí fašistickým Německem.  

Jízdárna Pražského Hradu, Praha 1 – Hrad; tel.: 224 373 368.
www.hrad.cz
www.ngprague.cz

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop