DÍLO SEZÓNY: KRÁSA FRAGMENTU: DVA NOVĚ RESTAUROVANÉ DESKOVÉ OBRAZY V EXPOZICI STŘEDOVĚKÉHO UMĚNÍ


Datum konání: 05.03.2013 - 26.05.2013
Místo konání: Klášter sv. Anežky České
Zapůjčitelé: Římskokatolická farnost Lnáře, Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží před Týnem

Autorka a kurátorka: Štěpánka Chlumská (Národní galerie v Praze, Sbírka starého umění - oddělení starého českého umění)

Restaurování: Adam Pokorný, Anna Třeštíková, Jiří Třeštík (Restaurátorský ateliér Národní galerie v Praze)

Architekt: Eva Reitingerová Grafika: Pavel Bosák Realizace: Jan Rous

Na přelom zimní a jarní sezóny Sbírka starého umění Národní galerie v Praze připravila komentovanou expozici dvou vzácných deskových obrazů. Nově restaurovaného pozdně krásnoslohého milostného obrazu Madony lnářské (Zapůjčila Římskokatolická farnost Lnáře, kolem 1410-1420) a nově restaurovaného pozdněgotického obrazu Sv. Anny Samotřetí (Národní galerie v Praze, kolem 1510-1515) u něhož bylo potvrzeno dříve navržené připsání Mistru litoměřického oltáře.

Jak vyplývá z datace, vznik obou obrazů dělí navzájem přibližně jedno století. Obě díla byla tedy vytvořena ve zcela jiném společenském a výtvarném kontextu. Jejich společným rysem je však vysoká kvalita, která je patrná i přes torzální stav dochování. Otázka formy presentace fragmentárně dochovaného středověkého díla se proto stala jedním z podstatných témat jejich komentované expozice.

Pozoruhodnou kapitolou studia obou děl je rovněž ověření hypotéz o jejich autorství. V obou případech nejsou nově zrestaurované obrazy v rámci českého fondu gotického malířství osamocené. Přirozené autorské, dílenské a datační vazby proto sleduje umístění nově restaurovaných děl v dlouhodobé expozici středověkého umění v Klášteře sv. Anežky České.

Madona lnářská je instalována v těsné blízkosti ústředního článku celé ikonografické skupiny, stěžejní památky vrcholného krásného slohu, Madony svatovítské (Národní galerie v Praze, Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze). Zcela unikátně je vystavený soubor Madon svatovítského typu doplněn také o Madonu ryneckou, uctívanou do roku 1918 na soklu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí (zápůjčka Římskokatolické farnosti u kostela P. Marie před Týnem, od 5.3 do 26. 5. 2013). Krátkodobá zápůjčka Madony z Rynku přináší poprvé jedinečnou možnost ověřit, na základě komparačního studia obou restaurovaných děl, starší hypotézu o společném dílenském východisku obou mariánských obrazů. Dosavadní výsledky průzkumu, který je na výstavě presentován formou počítačové presentace a textových panelů, tuto hypotézu plně podporují.

Malířské kvality obrazu Sv. Anny Samotřetí lze studovat v kontextu ostatních děl oeuvru Mistra litoměřického oltáře, čelního přestavitele malířství dvorského okruhu doby jagellonské v Čechách. Vystavovaná galerijní kolekce děl tohoto význačného anonyma patří, také díky dlouhodobým zápůjčkám, v rámci České republiky k nejvýznamnějším. Naposledy byla galerijní sbírka děl Mistra litoměřického oltáře obohacena v roce 1998. Tehdy Národní galerie v Praze zakoupila dva deskové obrazy tzv. Svatokateřinského oltáře na aukci v New Yorku.

Doprovodné texty a množství obrazového materiálu (výstavní panely, počítačová presentace) přibližují metody a výsledky prací, které směřují k důkladnému poznání a rehabilitaci vzácných středověkých děl. Záměrně je divákům nabízena možnost nahlédnout zblízka do postupů restaurátorů a to nejen na základě studia restaurátorské dokumentace, ale také na základě ukázky stavu rozpracovanosti (desková malby sv. Anny Samotřetí). Komentovaná expozice obou děl navazuje na tradici výstav typu „Dílo sezóny" pořádaných v minulých letech Sbírkou starého umění Národní galerie v Praze.

K výstavě není vydáván katalog, výsledky komplexního studia nově restaurovaných děl budou publikovány v odborném tisku a presentovány během komentovaných prohlídek obou děl, pořádaných v době trvání výstavy. Speciální nabídku připravuje v rámci „Díla sezóny" také lektorské oddělení Národní galerie v Praze.

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10.00–18.00.

Vstupné
Adresa
Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, Praha 1
Vstup z ulic Na Františku a Anežská

Doprava
Metro A – Staroměstská.
Metro B – Náměstí Republiky.
Tram 6, 8, 15, 26 – Dlouhá třída.
Tram 17 – Právnická fakulta.
Bus 207 – Dlouhá třída.
Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…