90. výročí založení Sbírky francouzského umění 19. a 20. století

Otevírací doba
úterý–neděle: 10–18 hodin, středa: 10–20 hodin
Vstupné
Základní 20 Kč
Snížené 100 Kč
Rodinné 250 Kč
Školní skupiny 20 Kč

Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
Praha 7

Metro C – Vltavská
Tram 6, 17 – Veletržní palác
Tram 1, 2, 6, 8, 12, 17, 25, 26 – Strossmayerovo náměstí

Datum konání : 3.2.2014 - 31.12.2014
Místo konání: Veletržní palác

Utváření kolekce francouzské umění je spjato s rozvojem moderního českého umění a jeho zájmem o dění v pařížském uměleckém prostředí. Poznání francouzské tvorby  zprostředkoval zejména Spolek výtvarných umělců Mánes v Praze. Roku 1902 uspořádal dvě výstavy zásadního významu: první byla věnována sochaři Augustu Rodinovi, druhá pod názvem Moderní francouzské malířství. V roce 1907 představil Umění impresionistů a postimpresionistů , o dva roky později se česká veřejnost seznámila s dílem sochaře Emila Antoina Bourdella .  Roku 1910 z výstavy francouzských Nezávislých (Les Indépendants) získán obraz Andrého Deraina Koupání (1908).

Rozhodující byl rok 1923, kdy  československý stát zakoupil významný soubor obrazů, plastik, kreseb a grafických konvolutů z rozsáhlé výstavy Francouzské umění 19. a 20. století  pořádané rovněž SVU Mánes. Protektorem této zásadní události se stal prezident T. G. Masaryk. Rozšířením původního výběru byli pověřeni historik a kritik výtvarného umění V.V. Štech a Václav Nebeský, uznávaný sběratel a historik Vincenc Kramář, ředitel Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění, malíř Emil Filla, a předseda SVU Mánes architekt Otakar Novotný. V Paříži vybrali další významná díla v galeriích a sbírkách Ambroise Vollarda, Paula Rosenberga, Paula Cassiera, Daniela- Henry Kahnweilera, Waltera Halvorsena aj.

Později ve 30. letech obohatila státním nákupem sbírku některá díla Pierra Bonnarda, Marca Chagalla, Maurice Utrilla. A stěžejní dílo Paula  Gauguina   Bonjour, Monsieur Gauguin (1889)  z výstavy „Od Maneta po dnešek“ (SVU Mánes) v roce 1937. Po druhé světové válce došlo k omezení akviziční činnosti, přesto se však podařilo získat několik důležitých děl umělců Edgara Degase, Claude Moneta a Henriho Laurense. Soubor Národní galerie v Praze významně obohatila roku 1960 část proslulé kolekce Vincence Kramáře, především o díla kubistického období Pabla Picassa, Georgese Braqua a Andrého Deraina. Další významnou akvizicí se stala v roce 2009 malba Paula Signaca  Parník  L´Hirondelle na Seině (1901)zakoupená Českým státem.

Sbírka francouzského umění vznikla na základě předem stanoveného záměru představit určující vývojové proměny francouzského umění od romantismu 19. století k umělcům otevírajícím cestu umění 20. století.

Charakterizuje ji myšlenková sevřenost a komornost, reprezentativnost a mimořádná kvalita děl. Je však rovněž historickým dokladem o formování francouzsko-českých kulturních vztahů.

Přiložené soubory

tz-90-let.doc (Tisková zpráva)
90_preklad_do_en.doc (Press release)

Doporučené produkty

Mezinárodní umění

Mezinárodní umění

Milan Knížák – Tomáš Vlček (eds.)
50 Kč
Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop