Contacts: Salm Palace

Ředitelé sbírek

Mgr. Veronika Hulíková

pověřena vedením Sbírky umění 19. století a klasické moderny
Profil

Buildings Permanent exhibitions Exhibitions Online Collections Club of Friends E-shop