PhDr. Petra Zelenková, Ph.D.

kurátorka

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

1993–1996 Univerzita Palackého, Olomouc, Filozofická fakulta, obor teorie a dějiny umění, bakalářské studium

1996–2008 Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, obor dějiny umění, magisterské a doktorské studium 

2000–2003 Centrum biblických studií při ÚKS AV ČR; odborný pracovník

od 2000 Národní galerie Praha, kurátorka Sbírky grafiky a kresby se zaměřením na díla 16. až 18. století.

Specializace na barokní středoevropskou a bohemikální grafiku a kresbu a problematiku ikonografie.

Spoluřešitelka výzkumných projektů: Slezsko – Perla v Koruně české a Karel Škréta. Doba a dílo.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST (výběr)

Petra Zelenková, Princ Ruprecht, Jusepe de Ribera a Kat, in: Ars Linearis VIII, Alena Volrábová ed., Národní galerie v Praze 2018, s. 45-56.

Petra Zelenková, Wallerant Vaillant. Mistr mezzotinty / Wallerant Vaillant (1623–1677), master of mezzotint, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 2018.

Petra Zelenková, Jan Kupecký a „černé umění“ / Johann Kupezky and „the Black Art“, kat. výst., Národní galerie v Praze, 2016

Martina Horáková – Petra Zelenková, Historical Collection in the Library of the National Gallery in Prague / Historický fond knihovny Národní galerie v Praze, in: Bulletin of the National Gallery in Prague / Bulletin Národní galerie v Praze, XXVI, 2016, s. 80-92, 185-196.

Petra Zelenková – Libor Šturc, Z protestantského teologa strahovským premonstrátem. 

Podobizna Andrease Fromma (1621 – 1683) od Karla Škréty ml., Umění, LXIII, č. 5, 2015, s. 396– 405.

Petra Zelenková, Karel Škréta, Samuel Weishun a nejstarší teze pražské univerzity / Karel Škréta, Samuel Weishun and the Oldest Thesis Prints of Prague University, in: Ars linearis IV, Alena Volrábová ed., Národní galerie v Praze 2014; s. 60–69; s. 138–141.

Petra Zelenková, Jan Bartoloměj Klose objevovaný. Kresby a grafické listy / Johann Bartholomäus Klose Rediscovered. Drawings and Prints, in: Ars linearis III, Alena Volrábová ed., Národní galerie v Praze 2012, s. 90–99; s. 204–207.

Petra Zelenková, Skrytá tvář baroka. Grafika 17. století v českých zemích. A Hidden Face of the Baroque: 17th-Century Prints in the Czech Lands, kat. výst., Národní galerie v Praze 2011. 

Petra Zelenková, Martin Antonín Lublinský (1636–1690) jako inventor grafických listů. Pohled do středoevropské barokní grafiky druhé poloviny 17. století, Národní galerie v Praze 2011.

Petra Zelenková, Universitní these pražské a olomoucké university ze 17. století uložené v Staats- und Stadtbibliothek Augsburg, in: Petronilla Cemus – Richard Cemus SJ, Bohemia Jesuitica 1556–2006, Praha–Würzburg 2010, s. 1255–1277.

Petra Zelenková, Karel Škréta a jeho současníci jako inventoři grafiky, in: Karel Škréta. 1610–1674. Dílo a doba / Karel Škréta and His Contemporaries as Designers of Prints, in: Karel Škréta. 1610–1674. His Work and his Era, Lenka Stolárová – Vít Vlnas eds., Národní galerie v Praze 2010, s. 367–419.

Petra Zelenková, Barokní grafika 17. století v zemích Koruny české. / Seventeenth-Century Baroque Prints in the Lands of the Bohemian Crown, Národní galerie v Praze 2009.

Petra Zelenková, Vidi stellas undecim. Šternberské alegorie na grafických listech podle Karla Škréty, Umění, LIV, č. 4, 2006, s. 327–342.

KURÁTORSKÁ ČINNOST

Skrytá tvář baroka. Grafika 17. století v českých zemích, Národní galerie v Praze, 2011 (autorka výstavy) 

Karel Škréta (1610–1674). Dílo a doba, Národní galerie v Praze, 2010 (kurátorka grafiky)

Slezsko – Perla v Koruně české, Muzeum Miedzi w Legnicy – Národní galerie v Praze, 2006–2007 (kurátorka grafiky)

autorka a kurátorka řady grafických kabinetů (výběr):

Wallerant Vaillant (1623-1677). Mistr mezzotinty, Národní galerie v Praze, Schwarzenberský palác, 2018

Ignác František Platzer (1717–1787). Kresby, Národní galerie v Praze, Schwarzenberský palác, 2017

Jan Kupecký a „černé umění“, Národní galerie v Praze, Schwarzenberský palác, 2016/2017

Grafika z daru Vojtěcha Lanny – Mistři manýrismu a baroka, Národní galerie v Praze, Anežský klášter, 2016

Grafika z daru Vojtěcha Lanny – Albrecht Dürer a „malí mistři“, Národní galerie v Praze, Schwarzenberský palác,  2016

Johann Wilhelm Baur (1607 – 1642). Metamorfózy, Národní galerie v Praze, Schwarzenberský palác, 2013/2014

Nicolas Poussin obdivovaný. Dílo v grafice tří staletí, Národní galerie v Praze, Schwarzenberský palác, 2015

KONTAKT

petra.zelenkova@ngprague.cz
+420 224 810 758
+420 724 508 463

Buildings Permanent exhibitions Exhibitions Online Collections Club of Friends E-shop